MARKETING START UP DM15

COMBO DM15 – Marketing khởi nghiệp chỉ 15 triệu

Chi tiết:

 • Bài viết: 10 bài / tháng:
  • Bài viết ảnh đơn: 8 bài
  • Bài viết Album (4 Ảnh): 2 bài
 • Kỹ thuật viên cài đặt quảng cáo.
 • Hỗ trợ lên kế hoạch và concept khách hàng.
 • Thiết kế Cover trong tháng: 1 Cover
 • Trả lời Comment khách hàng khung giờ từ: 9:00 – 17:00
 • Tiền chạy quảng cáo Facebook: 200.000đ/ngày.
MARKETING START UP DM35

COMBO DM35 – Marketing khởi nghiệp chỉ 35 triệu

Chi tiết:

 • Bài viết: 17 bài / tháng
  • Bài viết ảnh đơn: 12 bài
  • Bài viết Album (4 Ảnh): 4 bài
  • Bài viết video / Gif: 1 bài
 • Kỹ thuật viên cài đặt quảng cáo.
 • Hỗ trợ lên kế hoạchconcept khách hàng.
 • Thiết kế Cover trong tháng: 2 Cover
 • Seeding mỗi post (không quá 4 post/ngày): 40-50 like/post
 • Tiền chạy quảng cáo Facebook: 400.000đ/ngày.
 • Bài viết SEO 500 chữ trên website: 5 bài
 • Thiết Website Banner / tháng: 5 banner
 • Tối ưu link nội bộ trong Website chuẩn SEO

ƯU ĐÃI:

Tặng voucher thiết kế Website trị giá 2.000.000đ. Khách hàng đã có Website sẽ quy đổi trừ vào gói COMBO 1.000.000đ/tháng

MARKETING START UP DM50

COMBO DM50 – Marketing khởi nghiệp chỉ 50 triệu

Chi tiết:

 • Bài viết: 32 bài / tháng
  • Bài viết ảnh đơn: 20 bài
  • Bài viết Album (4 Ảnh): 8 bài
  • Bài viết video / Gif: 4 bài
 • Kỹ thuật viên cài đặt quảng cáo.
 • Hỗ trợ lên kế hoạchconcept khách hàng.
 • Thiết kế Cover trong tháng: 4 Cover
 • Seeding mỗi post (không quá 4 post/ngày): 100-200 like/post
 • Tiền chạy quảng cáo Facebook: 550.000đ/ngày.
 • Bài viết SEO 500 chữ trên website: 10 bài
 • Thiết Website Banner / tháng: 10 banner
 • Tối ưu link nội bộ trong Website chuẩn SEO
 • Backlink bài viết: 500 Link

ƯU ĐÃI:

Tặng voucher thiết kế Website trị giá 3.500.000đ. Khách hàng đã có Website sẽ quy đổi trừ vào gói COMBO 2.000.000đ/tháng

Dịch vụ Branding

Liên hệ báo giá