KHÓA HỌC GENERAL MARKETING

Học 1:1 hoặc 1:2 cá nhân hóa công việc học viên trong bài học

Chi tiết khóa học

PHẦN 1: GENERAL MARKETING

Thời lượng: 8 buổi

1. Marketing – KPIs / Phân tích Marketing khác Sale
2. Kênh Marketing – Điểm mạnh và yếu từng kênh
3. Marketing Mix – 4Ps – 7Ps
4. Phân tích SWOT theo Mmix
5. Customer Insight xác định khách hàng tiềm năng
Xây dựng bộ CI cho riêng từng sản phẩm

Phần 2: BRANDING MARKETING

Thời lượng: 4 buổi

6. Nhận Diện Thương Hiệu – Branding Identify
7. Chiến Lược thương hiệu theo Mmix
8. Tiêu chuẩn đánh giá POSM – Social Banner – TVC
Branding Marketing

Phần 3: Content Marketing

Thời lượng: 9 Buổi

9. Phân biệt Tagline – Headline – Slogan – Key Message
10. Các bước phát triển sơ Tagline trên Keywords
11. Thực hiện nhận Brief – tạo Tagline cơ bản
12. Content Direction (CD) trên Target Audience
13. Content Trên POSM – Hình ảnh trên POSM
14. Thực hành viết content theo CD đã định hướng

Cam kết khóa học General Marketing:

  1. Đầy đủ kiến thức cơ bản Marketing, lên chiến lược thực tế, phân tích hành vi khách hàng.
  2. Hiểu và phân tích thực tế cụm từ Branding Marketing.
  3. Tự bản thân có thể lên được chiến lược content nội dung quảng cáo phù hợp nhất.
  4. Lựa chọn kênh Marketing hiệu quả cho từng sản phẩm.
  5. Có kiến thức nhất định về Content trên cả Online, Offline, banner và các ấn phẩm POSM
  6. Bổ sung kiến thức bán hàng tại quầy, cách Marketing khéo léo và tạo tự kỷ ám thị cho khách hàng.
  7. Nền tảng vững chắc khi bước chân vào chuyên ngành Digital Marketing chính thống.
  8. Trao đổi và cân đối tài chính khi quyết định tự Start-Up
  9. Thay đổi tư duy sang hướng Marketing chủ động hơn bị động phụ thuộc vào nhu cầu khách hàng.
  10. Quản lý team Marketing hiệu quả.